Hedepy-Alustan yleiset Käyttöehdot

Voimassa 9. huhtikuuta 2022 alkaen

1. Keitä me olemme, mikä on Hedepyn tarkoitus ja mikä on näiden Käyttöehtojen tarkoitus? 

Hedepy o.y., kotipaikka V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Tšekin tasavalta, Y-tunnus: 092 06 281, merkitty Prahan kunnanoikeuden pitämään kaupparekisteriin numerolla C 332559 (jäljempänä ”Operaattori” tai ”me”) on osoitteessa www.hedepy.cz olevan internet-alustan (jäljempänä ”Alusta”) Operaattori. 

Alusta sisältää: 

 • yleisölle suunnattua tietoa, jossa keskitytään psykoterapiaan ja neuvontaan; 
 • käyttöliittymän, joka tarjoaa verkkokonsultaatioita erityisesti terapian ja valmennuksen alalla, kokeneiden terapeuttien toimesta. 

Tarjoamme Alustan kautta palveluitamme ja Alustan käyttöä koskevan sopimuksen (”Sopimus”) nojalla, joka koostuu erityisesti pääsyn tarjoamisesta Alustalle, Tilin luomisen mahdollistamisesta, Tilin hallinnoinnista, Alustan käytön mahdollistamisesta ja muista palveluista, jotka on kuvattu näissä Käyttöehdoissa (jäljempänä ”Palvelut”). 

Näitä liiketoimintakäyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan sopimukseen, jonka me Alustan ylläpitäjänä teemme Alustan käyttäjän kanssa, joka varaa yksittäisiä tapaamisia Alustan kautta ja osallistuu niihin (jäljempänä ”Asiakas” tai “Käyttäjä” tai ”sinä” tai “Kuluttaja”) (Asiakas ja ylläpitäjä jäljempänä yhdessä ”Sopimuspuolet”). Näillä Käyttöehdoilla säännellään keskinäisiä oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme, jotka syntyvät Sopimuksen yhteydessä tai sen nojalla. Nämä Käyttöehdot ovat erottamaton osa Sopimusta. Voimme neuvotella Sopimuksen myös muilla kuin näissä Käyttöehdoissa määritellyillä ehdoilla, jolloin Sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia. 

Jos olet kiinnostunut käyttämään Alustaa ja varaamaan tapaamisen, sinun on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot, tutustuttava tietosuojakäytäntöön ja tehtävä Sopimus kanssamme. 

Sopimukseen ja Käyttöehtoihin sovelletaan Tšekin lakia, erityisesti siviililakia nro 89/2012, siviililakia, tai siviililain ajantasaista versiota. Jos Sopimuksella (Sopimuskäyttöehdot mukaan lukien) perustettuun suhteeseen sisältyy kansainvälinen (ulkomainen) elementti, sovitaan, että tällaiseen suhteeseen sovelletaan Tšekin lakia. Tämä määräys ei kuitenkaan vaikuta sovellettaviin kuluttajan oikeuksiin. 

Voimme milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää Käyttöehtojen sanamuotoa. Käyttöehtojen uusi sanamuoto tulee voimaan 15. päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Alustalla. Ilmoitamme sinulle tällaisesta muutoksesta sähköpostitse, Alustalla, tai kun kirjaudut asiakastilillesi. Jos et hyväksy Käyttöehtojen uutta sanamuotoa, voit irtisanoa Sopimuksen välittömästi sähköpostitse. Tämä ei kuitenkaan vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet Käyttöehtojen edellisen tekstin voimassaoloaikana. Tällaisessa tapauksessa Sopimus päättyy ilmoitetun muutoksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä. Jos et käytä oikeuttasi irtisanoa Sopimuksen, Käyttöehtojen uusi sanamuoto katsotaan hyväksytyksi. 

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä sen seuraavien yhteystietojen kautta: 

Hedepy s.r.o. 

V Tišině 474/3 

160 00 Praha 6 

sähköposti: podpora@hedepy.cz 

puhelin: +420 771 123 001 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

 

2. Kenelle Alusta on tarkoitettu? 

Alusta on tarkoitettu suurelle yleisölle lisäämään tietoisuutta psykoterapiasta ja mielenterveydestä. Lisäksi Alustan kautta on mahdollista sopia istunto (jäljempänä “Istunto” tai “Tapaaminen”) terapia-, valmennus- tai neuvonta-alan konsultin (jäljempänä “Terapeutti”) kanssa.  

 

3. Tarjoammeko terveyspalveluja? 

Emme tarjoa terveyspalveluja. Terveyspalveluista annetussa laissa (372/2011 Coll.) tarkoitettuja terveyspalveluja ei tarjota eikä välitetä Alustan kautta. Terveyspalveluiden välittäminen tai tarjoaminen ei ole Operaattorin, Terapeuttien tai Alustan tarkoitus. 

Kun varaat Istunnon, otat yhteyttä Terapeuttiin vapaaehtoisesti ja omasta pyynnöstäsi. Tunnustat, että tämä yhteydenpito ja viestintä Istunnon aikana ei ole osa terveydenhuoltoa eikä Terapeutti ota vastuuta terveydentilastasi.  

Jos saat Istunnon aikana Terapeutilta suosituksen hakea ammattiapua, olet velvollinen harkitsemaan näitä suosituksia ja ottamaan ne huomioon seuraavissa toimissasi. Operaattori tai Terapeutti eivät ole vastuussa toimistasi ennen tapaamista, tapaamisen aikana tai sen jälkeen. Olet aina itse vastuussa kaikista päätöksistäsi ja toimistasi. 

 

4. Miten tehdä Sopimus ja miksi perustaa Tili? 

Teemme Sopimuksen yhdessä rekisteröimällä käyttäjätilisi Alustalle (jäljempänä ”Tili”), kun Sopimus on tehty se tulee voimaan, kun toimitamme hyväksynnän Tilisi rekisteröinnille. Hyväksynnän lähetämme sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut rekisteröinnin yhteydessä. 

Hyväksyt, että emme ole velvollisia tekemään Sopimusta (voimme kieltäytyä rekisteröimästä tilin) oman harkintamme mukaan, erityisesti sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat aiemmin rikkoneet Sopimusta (mukaan lukien Käyttöehdot) tai toimineet yleisesti sitovien oikeudellisten määräysten vastaisesti.  

Hyväksymällä Käyttöehdot ja vahvistamalla, että olet lukenut tietosuojakäytännön, ilmaiset suostumuksesi Sopimuksen tekemiseen, jonka nojalla annamme sinulle mahdollisuuden käyttää Alustaa ja Palveluitamme. Näin ollen Alustan käyttö Istunnon varaamista varten on mahdollista vain rekisteröitymällä Tilille, jonka kautta voit tutustua Terapeuttien profiileihin (jäljempänä ”Terapeutin Profiili”), varata yksittäisiä Istuntoajankohtia ja käyttää muita palveluitamme. 

 

5. Miten rekisteröidyn Alustalle ja perustan Tilin? 

Tilin rekisteröinti tapahtuu Alustan kautta, jossa täytät vaaditut tiedot, hyväksyt, että olet tutustunut Käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön ja hyväksyt siten Sopimuksen tekemisen.  

Tiliä rekisteröidessäsi sinun on ainoastaan annettava sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, sillä näitä tietoja käytetään kirjautumiseen tilillesi. Tilin kautta voit varata Istuntoja ja liityä niihin. Muut rekisteröinnin yhteydessä annettavat tiedot ovat vapaaehtoisia, mutta jos täytät niitä, sinun on annettava oikeat tiedot, ja jos muutat niitä käytön aikana, sinun on ilmoitettava meille muutoksesta ilman aiheetonta viivytystä. 

Emme ole vastuussa sinulle mistään vahingoista, joita sinulle voi aiheutua siitä, että annat vääriä tai virheellisiä tietoja rekisteröityessäsi Alustalle. Emme tarkista antamiesi tietojen tarkkuutta ja totuudenmukaisuutta. 

Sinun on oltava yli 18-vuotias voidaksesi perustaa Tilin, käyttääksesi Palveluita sekä kirjautuaksesi  Istuntoon; tässä tapauksessa voit perustaa Tilin ilman laillisen edustajasi suostumusta. Jos olet alle 18-vuotias, vakuutat, että sinulla on laillisen edustajasi suostumus tai että olet älyllisesti riittävän kypsä voidaksesi itse harkita kaikkia Sopimukseen ja Palvelujen tarjoamiseen liittyviä riskejä ja Käyttöehtoja. Jos epäröit, ota aina yhteyttä lailliseen edustajaasi ja pyydä hänen suostumuksensa. 

On yksin sinun vastuullasi käyttää rekisteröitymisen yhteydessä annettua käyttäjätunnusta, salasanaa ja/tai muita kirjautumiskoodeja. Emme ole vastuussa mistään vahingosta, joka aiheutuu, jos kolmas osapuoli paljastaa, varastaa tai käyttää väärin kirjautumistietojasi, ja jos näin tapahtuu, sinun on vaihdettava kirjautumistietosi välittömästi ja ilmoitettava siitä meille viipymättä. Älä jaa tai paljasta Tilisi kirjautumistietoja kenellekään. Kullakin Asiakkaalla voi olla vain yksi Tili Alustalla, eikä hänellä ole oikeutta sallia kolmansien osapuolten käyttää tätä Tiliä. 

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan Tilisi milloin tahansa. Toteutamme pyyntösi 10 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Lähetä meille Tilisi poitamista koskeva pyyntö kirjallisesti rekisteröityyn toimistomme osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen podpora@hedepy.cz . Lisätietoja on näiden Käyttöehtojen 17 artiklassa.  

Tunnustat, että meillä on oikeus oman harkintamme mukaan poistaa Tilisi käyttö tilapäisesti tai kokonaan, erityisesti jos rikot Sopimuksen mukaisia velvoitteitasi (mukaan lukien Käyttöehdot) tai jos Alustan käytön yhteydessä rikot yleisesti sitovia oikeudellisia määräyksiä, riippuen rikkomuksen vakavuudesta.  

 

6. Mikä on Palveluidemme sisältö? 

Sopimuksen perusteella sitoudumme tarjoamaan sinulle palveluja siinä määrin kuin kyseisen Tilin toiminnot sallivat, joten annamme sinun käyttää Alustaa järjestämään Istuntoja valitsemasi Terapeutin kanssa, hallinnoimaan Tiliäsi ja tarvittaessa käyttämään muita palveluja, jotka Alusta mahdollistaa sinulle Tilin kautta.  

Hyväksyt, että emme ole konsulttipalvelujen tarjoaja. Istuntoja tarjoavat Terapeutit, joiden kanssa teet erityisen Sopimuksen neuvontapalvelujen tarjoamisesta (jäljempänä ”Sopimus terapeutin kanssa”). Sopimus terapeutin kanssa on näiden Käyttöehtojen 9 artiklassa määriteltyjen ehtojen alainen. 

Hyväksyt, että Istunnon tilaaminen Alustan kautta ei luo mitään sopimussuhdetta meidän ja sinun välillemme. Kaikki Istunnon tilaamisesta johtuvat sopimussuhteet syntyvät kyseisen Terapeutin ja sinun välille. 

Jos rikot näiden Käyttöehtojen velvoitteita meitä tai Terapeuttia kohtaan, tahallisesti tai tahattomasti, olet vastuussa aiheutuneesta vahingosta ja sitoudut korvaamaan meille kaikki kustannukset, jotka meidän on täytynyt maksaa rikkomisesi vuoksi aiheutuneen haitallisen tilan korjaamiseksi. 

Huomaa, että Alustan sisältö, mukaan lukien Terapeuttien Profiilit, on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eikä se ole kuvattujen tai esitettyjen tuotteiden, palvelujen, menettelyjen, hoitojen, valmistajien, palveluntarjoajien, tuotemerkkien tai ideoiden mainostamista tai hyväksymistä. 

Hyväksyt, että Alustan tai Tilin ei tarvitse olla käytettävissä ympäri vuorokauden, erityisesti kun on kyse laitteisto- ja ohjelmistolaitteidemme tai sellaisten kolmansien osapuolten laitteisto- ja ohjelmistolaitteistojen tarpeellisesta ylläpidosta, jotka tarjoavat meille Alustan toimintaa tai muita siihen liittyviä palveluja Force Majeure esteen, kolmannen osapuolen toiminnan tai sähkö- tai yhteyshäiriön vuoksi. Sinulle ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan Alustan tai Tilisi kautta kaikista Alustan käyttökatkoksista. 

 

7. Miten Istuntoajankohta varataan ja miten Istunto toteutetaan? 

Alustan kautta voit varata Istuntoajankohdan haluamallesi. Terapeutilla on omat erikoisalansa. Terapeuttien vapaat ajat näet heidän profiilinsa kautta. Teet varauksen Terapeutin Profiilissa olevan tarjouksen avulla. Tilauslomakkeessa täytät tarvittavat tiedot ja tarvittaessa toimeksiantosi yksityiskohdat. Tekemällä tilauksen Terapeutin Profiilissa annat suostumuksesi Sopimuksen tekemiseen Terapeutin kanssa.            

Sitten maksat Istunnon Hinnan Terapeutin profiilissa määritellyn summan. Voit lukea lisää siitä, miten voit maksaa näiden Käyttöehtojen 10 artiklassa. 

Kun olet maksanut Istunnosta, saat sähköpostitse vahvistuksen tilauksestasi. Vahvistamalla tilauksen Terapeutti sitoutuu tarjoamaan sinulle Istunnon, ja sinun ja Terapeutin välille syntyy Sopimus.  

Välittömästi sen jälkeen, kun olet varannut Istunnon tiettynä ajankohtana ja päivänä tietylle Terapeutille ja maksanut Istunnosta, lähetämme sinulle sähköpostitse vahvistuksen Istuntoajankohdasta ja ennen Tapaamisen ajankohtaa myös linkin, jonka kautta voit ottaa yhteyttä Terapeuttiin.

Itse Istunto tapahtuu verkossa Twilio Inc:n sovelluksen kautta, joka on saatavilla suoraan Alustalta. Voit valita omien mieltymystesi mukaan, tapahtuuko Istunto vain tekstinä, äänenä vai audio-videona. 

Tapaamisen kesto määritellään kunkin konsultaatiotarjouksen yhteydessä.  Istunnon voi tilata vähintään 24 tuntia etukäteen. Asiakas ja Terapeutti voivat Istunnon aikana sopia seuraavien Tapaamisten määrästä ja niiden säännöllisyydestä, jos tämä Sopimus voidaan toteuttaa tilaamalla seuraavat Tapaamiset Tililtä näissä Käyttöehdoissa kuvatun menettelyn mukaisesti. 

Jos et ole tyytyväinen ensimmäiseen Istuntoosi, ja olet suorittanut maksun suoraan (et näiden Käyttöehtojen 8 artiklan mukaisesti) ja osallistunut Istuntoon, voit lähettää Istunnosta maksetun summan palautuspyynnön 7 päivän kuluessa Tapaamisesta sähköpostitse osoitteeseen: podpora@hedepy.cz . Summa palautetaan Tilille, jolta se on maksettu, 30 päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Tämä koskee vain ensimmäistä Istuntoa, ja jokainen Asiakas voi käyttää tätä mahdollisuutta enintään kerran. 

Jos et ole tyytyväinen ensimmäiseen Tapaamiseen ja olet suorittanut maksun käyttämällä etuseteliä näiden Käyttöehtojen 8 tai 9 artiklan mukaisesti ja olet osallistunut Tapaamiseen, voit lähettää pyynnön uudesta samanarvoisesta Tapaamisesta 7 päivän kuluessa sähköpostitse osoitteeseen podpora@hedepy.cz . Tällaisessa tapauksessa järjestämme uuden Istuntoajankohdan toisen Terapeutin kanssa. Tämä koskee vain ensimmäistä Istuntoa, ja jokainen Asiakas voi käyttää tätä mahdollisuutta enintään kerran. 

Voit peruuttaa varatun Tapaamisen viimeistään 24 tuntia ennen sen ajankohtaa ja päivämäärää. Voit peruuttaa Tapaamisen Tilisi kautta, jolloin sinulle palautetaan Tapaamisesta maksettu summa tilille, jolta se maksettiin, tai alkuperäinen määrä etukäteen maksettuja Tapaamisia uusitaan. Jos Istunto on maksettu etusetelillä, peruutuspyyntö on lähetettävä sähköisesti sähköpostitse osoitteeseen podpora@hedepy.cz , ja tällöin voit valita toisen Istuntoajankohdan – tällaista menettelyä voidaan soveltaa vain etusetelin voimassaoloaikana. 

Jos et osallistu sovittuun Istuntoon tai peruutat sen edellä kuvatun menettelyn mukaisesti, Istunnosta maksettu summa tai Istunnon varauksen yhteydessä Istunnon maksamiseen käytetyn etusetelin summa menetetään kertakorvauksena suunnitellusta Istunnosta Terapeutin ja Alustan hyväksi.

Jos Terapeutti peruuttaa Istunnon tai Istuntoa ei järjestetä Terapeutista tai Alustasta johtuvasta syystä, emmekä samalla sovi kanssasi toisin, saat Istunnon hinnan takaisin siirtämällä rahat takaisin pankkitilille, jolta Istunto on maksettu, tai alkuperäinen määrä etukäteen maksettuja Tapaamisia uusitaan. Jos tilaus on maksettu etusetelillä, on mahdollista käyttää samaa etuseteliä, jota oli käytetty peruutettuun Istuntoon, uuden samanarvoisen Istunnon tilaamiseen. 

 

8. Mihin etuseteliä käytetään? 

Alustan kautta voit myös tilata etusetelin valitsemallasi summalla (jäljempänä ”Etuseteli”) Konsultaatioita varten. Käyttöehdot koskevat Etusetelin tilaamista ja maksamista samoin kuin Istuntoajankohdan varaamista. Etusetelin ostamista koskevan ostosopimuksen perusteella sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin näiden Käyttöehtojen mukaisessa Sopimuksessa, erityisesti kuluttajan oikeuksien osalta. 

 

9. Miten jäsenyyden tilaus toimii? 

Istuntoja voidaan tarjota myös osana kuukausittaista jäsenyyttä (jäljempänä ”Tilaus”). Osana Tilausta voit määrittää kuukausittaisen aikataulun Tilillesi, joka perustuu kullekin kuukaudelle etukäteen maksettujen Istuntojen määrään nykyiselle Terapeutille (jäljempänä ”Etukäteen Maksetut Istunnot”). Tilaus maksetaan aina ennakkoon jokaisesta seuraavasta kalenterikuukaudesta, ja se perustuu automaattisiin maksuihin määritetyltä luottokortilta. Vahvistus Tilauksen maksusta lähetetään Tililläsi olevaan sähköpostiosoitteeseesi. 

Kun olet maksanut Tilauksen, Tilillesi lisätään valittu määrä käytettävissä olevia Etukäteen Maksettuja Istuntoja, jotka voit lunastaa osana Istuntojen varausta. Kunkin kalenterikuukauden käytettävissä olevat, lunastamattomat Etukäteen Maksetut Istunnot voidaan siirtää seuraavaan kuukauteen Tilauksen keston aikana.

Tilauksesi voidaan irtisanoa milloin tahansa Tilisi asetuksista alkaen seuraavasta kalenterikuukaudesta, jolta sinua ei ole vielä veloitettu Tilauksesta. Jos sinulla on Tilauksesi päättyessä lunastamattomia Etukäteen maksettuja Istuntoja, Tililläsi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään vakiomuotoiset Etusetelit, jotka korvaavat kyseiset Etukäteen Maksetut Istunnot. Nämä Etusetelit ovat voimassa 1 vuoden niiden myöntämispäivästä. Tämän ajanjakson jälkeen nämä Etusetelit menetetään Operaattorille. 

Tilauksen hinta ja Tilaukseen sisältyvien Etukäteen Maksettujen Istuntojen määrä vastaa koko voimassa olevan Tilauksen keston ajan valitun Terapeutin kanssa pidettävän Istunnon hintaa, joka on voimassa nykyisen Tilauksen ensimmäisenä kuukautena. Terapeutin Istuntojen hinnan mahdollinen korotus (hinnaston muutoksen tai Terapeutin ylennyksen vuoksi korkeampaan yksittäisten konsultaatioiden luokkaan) ei vaikuta Etukäteen Maksettujen Istuntojen lukumäärään nykyisen Tilauksen voimassaoloaikana.  

 

10. Miten Istunto maksetaan? 

Istunto voidaan maksaa 

 • Comgate Payments a.s.:n kertamaksuportaalin kautta, johon on pääsy palvelimelta, 
 • Maksamalla Tilaus ennakkoon (Etukäteen Maksetut Istunnot) tai  
 • lunastamalla Etuseteli (jos Istunnon tilaaminen sallii tämän vaihtoehdon).

Vahvistus Istunnon tai Etusetelin maksusta lähetetään sähköpostiosoitteeseesi, jonka annoit Tilin rekisteröinnin yhteydessä. Samalla tavalla sinulle lähetetään vahvistus Etusetelin maksusta. 

Me Operaattorina lähetämme sinulle kirjanpitoon sopivan erittelyn Tapaamisen/Istunnon kustannuksista, ja veroasiakirja annetaan Terapeutin nimiin. 

Veroasiakirja toimitetaan Toteutetun Istunnon jälkeen tai Istunnon päättymisen jälkeen, mikäli sitä ei pidetty, eikä sitä oltu peruttu näissä Käyttöehdoissa määrätyn menettelyn mukaisesti. 

Jos Istunto on maksettu Etusetelillä, kuitti lähetetään Etusetelin lunastaneelle Asiakkaalle, ei Etusetelin ostaneelle henkilölle. Jos Etuseteliä ei lunasteta sen voimassaoloaikana, se katsotaan lunastetuksi ja maksettu summa menetetään kertakorvauksena Operaattorille tarjotuista Palveluista ja niihin liittyvistä toimista.  

 

 

11. Milloin teen Sopimuksen Terapeutin kanssa ja mikä on sen sisältö? 

Kun teet varaat Istunnon, eli lähetät tilauksen ja maksat Istunnon, teet Sopimuksen Terapeutin kanssa, edellyttäen, että sen sisältö määräytyy varauksen ja näiden Käyttöehtojen mukaan. 

Terapeutin kanssa tehdyn Sopimuksen perusteella Terapeutti tarjoaa Asiakkaalle Palveluja, jotka koostuvat neuvontatyöstä, ja Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Terapeutin Istunnon aikana antamien neuvojen ja suositusten ei ole tarkoitus korvata Asiakkaan päätöksentekoa ja omaa tahtoa asioissaan. 

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on määrätty, sinulle ei aiheudu Terapeutille lisäkustannuksia Istunnon peruuttamisesta. 

Terapeutille Istunnon aikana luovutettuja tietoja pidetään luottamuksellisina, ja Terapeutti sitoutuu pitämään ne luottamuksellisina sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Terapeutin salassapitovelvollisuutta rajoittaa erityisesti se, että hänellä on rikoslain mukaan niin sanottu ilmoitusvelvollisuus siitä, että on tehty tai on saatettu tehdä rikos. 

Ymmärrät ja hyväksyt, että Terapeutti voi konsultoida Istuntojen kulkua ja toteuttamista muiden ammattilaisten kanssa varmistaakseen Istuntojen mahdollisimman korkean laadun. Jos Asiakas haluaa pitää Tapaamisen tietyt osat ehdottoman luottamuksellisina (Terapeutilla ei ole oikeutta paljastaa Tapaamisensisältöä kenellekään kolmannelle, jollei edellä olevista luottamuksellisuutta koskevista määräyksistä muuta johdu), hänen on ilmoitettava siitä viipymättä Terapeutille. Terapeutti on velvollinen kunnioittamaan tätä Asiakkaan toivomusta ehdoitta. 

Terapeutti sitoutuu tarjoamaan jatkohoitoa vakituisille Asiakkaille, jos Asiakas niin haluaa, oikeus jatkohoitoon päättyy, jos Terapeutti ja Asiakas ovat sopineet yhteistyön lopettamisesta tai jos on kulunut yli 3 kuukautta edellisestä tapaamisesta.  

 

12. Mitkä ovat tekniset vähimmäisvaatimukset, jotta Asiakas voi käyttää Alustaa ja jotta Istunnot voidaan hoitaa asianmukaisesti? 

Tekniset vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: 

 • Internetin kaistanleveyden nopeus vähintään 384 kb/s 
 • selaimen yksityiskohdat näet täältä, 
 • tabletti, pöytätietokone tai mobiililaite, joka pystyy muodostamaan yhteyden Internettiin ja jossa on jokin edellä mainituista selaimista.

Olet vastuussa teknisten vaatimusten täyttämisestä ja vastaat myös niihin liittyvistä kustannuksista; Internet-yhteys ei aiheuta meille lisäkustannuksia, eikä yhteyshinta poikkea Internet-palveluntarjoajasi hinnasta. 

 

13. Miten käyttäydyt Alustalla ja palveluiden käytön yhteydessä? 

Sitoudut siihen että: 

 • noudatat kaikkia yleisesti sitovien säädösten ja näiden Käyttöehtojen mukaisia velvoitteita; 
 • et loukkaa meidän tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia (tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja jne.); 
 • kun käytät palveluita Alustan kautta, et käytä halventavia, loukkaavia, törkeitä tai sosiaalisesti tuomittavia viittauksia, kommentteja, lauseita, sanoja tai graafisia tai muita eleitä, jotka koskevat uskontoa, rotua, seksuaalista suuntautumista, sukupuolta tai muita kohderyhmiä tai jotka voivat loukata henkilökohtaisia oikeuksia (persoonallisuus, ihmisarvoa, kunniaa, vakavuutta, yksityisyyttä, henkilökuvaa, ruumiillista koskemattomuutta) tai ovat luonteeltaan uhkaavia, vihamielisiä, häiritseviä, säädyttömiä, harhaanjohtavia, herjaavia, loukkaavia, erityisesti jos tällainen viittaus tai kommentti on omiaan aiheuttamaan vahinkoa yksilölle tai kohderyhmälle; 
 • et mainosta tai levitä Alustalla sellaisten muiden verkkosivustojen osoitteita, joilla on samanlainen tarkoitus kuin Alustalla, etkä mainosta, näytä tai julkaise mainoksia tai muita niiden kaltaisia viestejä, jotka koskevat tuotetta, palvelua, valmistajaa tai palveluntarjoajaa; 
 • et käytä Alustaa tavaroiden tai palvelujen myyntiin tai mainosmateriaalin jakeluun. 

 

14. Onko sinulla muita oikeuksia ja velvollisuuksia? 

Kun käytät Alustaa, Tiliä, ja varaat Tapaamisia/Istuntoja, sitoudut noudattamaan seuraavia velvoitteita: 

 • käyttäytyä Sopimuksen täyttämisessä siten, että se ei vahingoita Yhtiön hyvää mainetta ja noudattaa näitä Käyttöehtoja; 
 • suojella meille kuuluvia immateriaalioikeuksia sekä Terapeuttien tai kolmansien osapuolten oikeuksia, joihin Sopimuksen täytäntöönpano voi vaikuttaa; 
 • jos asiakirjojen toimitusosoite tai yhteys-, pankki- ja muut Sopimuksen täyttämisen kannalta merkitykselliset tiedot muuttuvat, ilmoita meille viipymättä tällaisista muutoksista; jos et tee niin, kaikki mahdottomuudet ottaa teihin yhteyttä ovat teidän kustannuksellanne. 

Seuraavia tämän artiklan määräyksiä sovelletaan, jos sitoudut Sopimussuhteen meidän ja Terapeutin kanssa yksinomaan kuluttajana, eli henkilönä, joka toimii meitä kohtaan liiketoimintansa tai ammattinsa itsenäisen harjoittamisen ulkopuolella. 

Annat etukäteen nimenomaisen suostumuksesi palveluiden ja Istuntojen tarjoamiseen ennen kuin peruuttamisaika Sopimuksesta ja Terapeutin kanssa tehdystä Sopimuksesta on päättynyt. Hyväksyt, että et voi peruuttaa palvelun tarjoamista, jos se on suoritettu nimenomaisella suostumuksellasi ennen peruuttamisajan päättymistä.  

Käsittelemme valitukset sähköpostiosoitteessa podpora@hedepy.cz . Lähetämme sähköpostiosoitteeseesi tietoa valituksesi ratkaisusta. 

Jos olet Kuluttaja, Tšekin kauppatarkastusviranomainen on vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, joka käsittelee meidän ja sinun välillä syntyviä riitoja, jotka liittyvät Sopimukseen tai palveluiden tarjoamiseen. (Keskusvalvontavirasto – ADR-osasto, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, sähköposti: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Vaihtoehtoinen riidanratkaisu käynnistetään yksinomaan sinun ehdotuksestasi, jos riitaa ei ole ratkaistu suoraan meidän tai Terapeutin toimesta. Ehdotus voidaan tehdä viimeistään 1 vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin käytit riidan kohteena olevaa oikeutta ensimmäistä kertaa meitä tai Terapeuttia kohtaan. Sinulla on oikeus käynnistää riidanratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella verkossa ODR-foorumin kautta, joka on saatavilla verkkosivustolla ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

15. Mitä oikeuksia sinulla on virheellisen suorituksen suhteen ja miten voit käyttää niitä? 

Jos Terapeutti ei tarjoa sinulle Istuntoa asianmukaisesti ja ajoissa, sinulla on oikeus varata korvaava Istunto valitsemallesi Terapeutille. 

Voit käyttää oikeuksia, jotka johtuvat suorituskyvyn puutteista, Alustan ylläpitäjänä joko kirjallisesti rekisteröidyn toimipaikkamme osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseemme podpora@hedepy.cz. Sinulle ilmoitetaan korvausoikeuden etenemisestä ja toteuttamisesta niiden yhteystietojen kautta, jotka annoit kyseisen Istunnon tilauksessa. 

Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten sinulle tarjoamista palveluista, kuten internet-yhteytesi laadusta, asianomaisen operaattorin tarjoamien televiestintäpalvelujen laadusta tai näiden maksujen määrästä. 

Kehitämme ja käytämme työkaluja varmistaaksemme, että Alusta on turvallinen kaikille. Jos huomaat, että Käyttöehtoja ja/tai yleisesti sitovia määräyksiä on rikottu, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen podpora@hedepy.cz. Suhtaudumme erittäin vakavasti jokaiseen tällaiseen ilmoitukseen ja käsittelemme sitä aktiivisesti. Kiitos, että autat meitä pitämään Alustan turvallisena. 

 

16. Missä määrin olet vastuussa, kun käytät Alustaa?  Onko meidän vastuumme Alustan Operaattorina rajoitettu millään tavalla? 

Yhtiö ei vastaa Istunnoista ja Terapeutin Profiilissa julkaistusta sisällöstä eikä Istuntojen asianmukaisesta tarjoamisesta. Terapeutti on täysin vastuussa Terapeutin Istuntojen tai tietojen aiheuttamista vahingoista. Olet kuitenkin aina vastuussa omista toimistasi ennen Istuntoa, sen aikana, ja sen jälkeen.    

Emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat Alustan tai Tilin väärinkäytöstä mistä tahansa syystä (erityisesti Force Majeure esteestä, kolmannen osapuolen tai Asiakkaan toimista, sähkö- tai yhteyshäiriöistä). Emme ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien menetetyt voitot), jotka aiheutuisivat Alustan tai Tilin käytöstä tai niiden saatavuuden rajoittamisesta tai keskeytymisestä, emmekä myöskään ole vastuussa palveluiden tarjonnan keskeytymisestä, jos se johtuu kolmansista osapuolista tai Force Majeure esteestä (esim, verkkohyökkäys, pitkäaikainen sähkö- tai tietoliikenneyhteyksien katkos, palveluyritysten tarjoama epäasianmukainen huolto) tai Terapeutin (esimerkiksi Alustan, Tilin epäasianmukainen käsittely, Internet-yhteyden tarjoamisen epäonnistuminen, vika laitteistossa, kolmannen osapuolen komponenteissa ja teknologioissa jne.) tai sillä perusteella, että Alustan, Tilin toiminta lopetetaan. Näissä tapauksissa Käyttäjä/Asiakas luopuu oikeudesta korvaukseen. 

Sitoudut vastaamaan kaikista oikeudellisista seurauksista, jotka aiheutuvat velvoitteidesi rikkomisesta, kuten näiden Käyttöehtojen, Sopimuksen, Terapeutin kanssa tehdyn Sopimuksen tai yleisesti sitovien oikeudellisten määräysten mukaisten velvoitteiden rikkomisesta. Lisäksi sinun on korvattava meille kaikki kustannukset ja kulut, jotka aiheutuvat siitä, että kolmannet osapuolet esittävät meille vaatimuksia velvollisuutesi rikkomisen vuoksi. Tämä ei rajoita toiminnanharjoittajan ja kolmansien osapuolten oikeutta korvauksiin (aineellisiin ja aineettomiin vahinkoihin), jotka johtuvat Asiakkaan velvollisuuksien rikkomisesta. 

 

17. Minkä pituiseksi ajaksi Sopimus tehdään ja miten se voidaan irtisanoa? 

Kumpikin Sopimuspuoli voi irtisanoa Sopimuksen antamalla toiselle Sopimuspuolelle osoitetun kirjallisen ilmoituksen (myös sähköpostitse) toisen Sopimuspuolen sähköpostiosoitteeseen. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, ja se alkaa sitä päivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, jona kirjallinen ilmoitus on toimitettu toiselle Osapuolelle. 

Sopimus voidaan irtisanoa myös muun muassa Tilin peruuttamisella; tämä ei kuitenkaan rajoita sääntelystä johtuvien Sopimuksen irtisanomisperusteiden soveltamista. Tili voidaan peruuttaa: 

 • yhteisestä sopimuksesta; 
 • Asiakkaan sopimusrikkomuksen (mukaan lukien käyttöehdot) vuoksi 
 • jos Tili on käyttämättömänä yli 24 kuukautta. 

Osapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen ainoastaan laissa säädetyissä tapauksissa. Osapuolet eivät voi peruuttaa Sopimusta sellaisten suoritusten osalta, jotka ne ovat jo antaneet toisilleen. 

Tilin irtisanominen tai muu Sopimuksen irtisanominen katsotaan myös Tilauksen irtisanomiseksi. Jos Sopimuksen päättymispäivänä tai Tilin irtisanomispäivänä on kirjattu jonkin verran etukäteen maksettuja konsultaatioita tai myönnettyjä lunastamattomia Etuseteleitä, ne menetetään ilman korvausta Operaattorille.  

 

18. Entä immateriaalioikeudet? 

Olemme kaiken omaisuuden yksinomainen ja rajoittamaton toimeenpanija, ja laajimmassa mahdollisessa ja laillisesti sallitussa laajuudessa myös henkilökohtaiset oikeudet Alustaan tekijänoikeudella suojattuna teoksena tekijänoikeudesta ja tekijänoikeuteen liittyvistä oikeuksista annetun lain nro 121/2000 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ”Tekijänoikeuslaki”), tarkoittamalla tavalla. 

Sopimuksen tekemällä myönnämme sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Alustaa Tilin yhteydessä käyttöösi annettujen toimintojen mukaisessa laajuudessa (jäljempänä ”Lisenssi”). Tämän Sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole yksinoikeudellinen. Lisenssi myönnetään Sopimuksen voimassaoloajaksi. Lisenssi on alueellisesti rajoittamaton ja se myönnetään maksutta. Lisenssin nojalla sinulla ei ole oikeutta myöntää osaa Lisenssin muodostavista valtuuksista (alilisenssin myöntäminen) kolmannelle osapuolelle tai siirtää Lisenssiä kolmannelle osapuolelle ilman suostumustamme. 

Kaikki oikeudet (sekä omistusoikeudet että henkilökohtaiset oikeudet, jos laki sen sallii) Alustaan säilyvät meillä. Sopimuksen mukaisesti emme myönnä sinulle mitään muita oikeuksia tai käyttöoikeuksia Alustaan kuin Lisenssin puitteissa. 

 

19. Mitä henkilötiedoillesi tapahtuu? 

Sekä Operaattori että Terapeutti käsittelevät henkilötietojasi sovellettavien lakisääteisten säännösten mukaisesti Sopimuksen täyttämiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on GDPR:n tietosuojaselosteessa. 

 

20. Loppusäännökset 

Operaattori pidättää itsellään oikeuden lopettaa Alustan toiminnan ja/tai Alustan kautta tarjottavien palvelujen käytön milloin tahansa, myös ilman syytä. Jos näin tapahtuu, Operaattori varmistaa, että Asiakkaiden maksut Istunnoista, joita tästä syystä ei enää järjestetä, palautetaan Asiakkaille samalla tavalla kuin ne on maksettu. 

Käyttöehtojen jonkin määräyksen tehottomuus tai pätemättömyys ei johda niiden tehottomuuteen tai pätemättömyyteen. Käyttöehtojen pätemätön tai tehoton määräys korvataan määräyksellä, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä pätemätöntä tai tehotonta määräystä. 

Meillä on oikeus tarjota palveluita ja käyttää Alustaa elinkeinoluvan perusteella; elinkeinoluvan valvonnasta vastaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa asianomainen elinkeinolupaviranomainen. Olemme myös Tšekin kauppatarkastusviranomaisen valvonnan alaisia kuluttajansuojalain nro 634/1992 (kuluttajansuojalaki), sellaisena kuin se on muutettuna, noudattamisen osalta.  

Nämä ehdot ovat tulleet voimaan 7. helmikuuta 2022. Käyttöehdot voivat muuttua.