Psykiatri, psykologi, psykoterapeutti: Mitä eroa niiden välillä on ja kenen luo pitäisi hakeutua?

Mielenterveysalan ammattilaisia on monenlaisia. Miten siis valitset oikean, joka voi auttaa sinua? Kun olet lukenut seuraavan tekstin, sen pitäisi olla sinulle selvempi. Tutustutaan tarkemmin psykiatrin, psykologin, psykoterapeutin ja lyhytterapeutin ammattiin ja kerrotaan, milloin minkäkin ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä.

Psykologin, psykiatrin, psykoterapeutin ja lyhytterapeutin välinen ero 

Jokaisella näistä ammattilaisilla on erilainen koulutus, he auttavat sinua eri tavalla ja käsittelevät myös hieman erilaisia vaivoja ja huolia. 

 

Kuka on psykiatri 

Psykiatri on erikoislääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon. Hänellä tulee olla kuuden vuoden yliopistokoulutus (lääketieteen lisensiaatti) sekä kuuden vuoden psykiatrian lisäkoulutus. Psykiatrilla on siis yhtensä vähintään 12 vuotta koulutustaustaa. Psykiatri on suojattu ammattinimike, eli on oltava Valviran ammatinharjoittamisoikeus. 

Psykiatri tekee diagnoosin, laatii hoitosuunnitelman ja on ainoa, joka määrää lääkkeitä. Toisin kuin psykologi tai psykoterapeutti, hän ei hoida sanoilla, joten et mene hänen luokseen terapiaan (ellei hänellä ole psykoterapiakoulutusta koulutuksensa lisäksi). Hän voi kuitenkin suositella terapiaa osana hoitosuunnitelmaasi. Kävisit silloin kahden asiantuntijan luona samanaikaisesti. 

Milloin kannattaa kääntyä psykiatrin puoleen

Yksinkertaisesti sanottuna, kun kärsimyksesi on niin suuri, että sinusta tuntuu, ettet selviä ilman lääkitystä. Psykiatri voi auttaa sinua vakavissa ja kroonisissa mielensairauksissa, kuten vakavassa masennuksessa ja ahdistuneisuudessa, vakavissa uni- ja mielialahäiriöissä, syömishäiriöissä, vakavissa riippuvuuksissa, todellisuuskontaktin menettämisessä ja monissa muissa sairauksissa. 

istunnot terapeutin kanssa

Kuka on psykologi 

Psykologi on suorittanut noin viiden vuoden yliopistokoulutuksen joka sisältää viiden kuukauden työharjoittelun. Sen lisäksi, psykologi voi suorittaa kolmen vuoden erikoistumisen. Hänellä voi olla eri suuntautuminen ja hän voi työskennellä esimerkiksi koulu- tai työpsykologina. Psykologi on myös suojattu ammattinimike, eli on oltava Valviran ammatinharjoittamisoikeus. 

Psykologi tarjoaa psykologista neuvontaa ja psykodiagnostiikkaa, eli hän kuvailee ongelmien luonnetta, kartoittaa asiakkaan vahvuuksia ja selvittää keinoja asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Toisin kuin terapia, neuvonta on melko lyhytaikaista, jopa kertaluonteista. Tutkimuksen perusteella psykologi suosittelee sinulle sopivaa hoitoa. Hän voi esimerkiksi ohjata sinut psykiatriseen erikoistutkimukseen tai tietyntyyppiseen terapiaan. Psykologilla voi oman koulutuksen lisäksi olla psykoterapeuttinen koulutus ja voi silloin tarjota myös terapiaa. 

 

Milloin kannattaa hakeutua psykologille 

Psykologin vastaanotolla ei voi koskaan mennä pieleen. Psykologi voi esimerkiksi antaa tukea elämän kriisitilanteeseen tai työkaluja ja harjoitteita stressinhallintaan tai tiettyyn toistuvaan tilanteeseen. Hän suosittelee ihanteellista hoitoa ja ohjaa sinut tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luo. 

 

Kuka on psykoterapeutti 

Psykoterapeutiksi voi kouluttautua eri ammattialoilta. Usein he ovat peruskoulutukseltaan esimerkiksi psykologeja, sairaanhoitajia, lääkäreitä, tai sosiaalityöntekijöitä. Psykoterapeutti on peruskoulutuksen lisäksi suorittanut kolmen tai neljän vuoden psykoterapiakoulutuksen. Samoin kuin psykologi ja psykiatri, psykoterapeutti on suojattu ammattinimike, eli hänellä on oltava Valviran ammatinharjoittamisoikeus. 

Psykoterapia parantaa psykologisin keinoin eli sanan avulla, ja se on useimmiten pitkäaikaista, mutta voi myös olla lyhytaikaista tarpeista riippuen. Terapia voi tapahtua sekä kasvotusten että verkossa (nettiterapia). Voit tavata terapeutin esimerkiksi kahdesti viikossa tai kerran kuukaudessa, riippuen siitä, miltä sinusta tuntuu ja on tarvetta. 

Milloin hakeutua psykoterapeutin luokse 

Psykoterapeutti auttaa sinua ymmärtämään ja käsittelemään omia ajatusmalleja, tunteita, ja kuormittavia elämänkokemuksia. Tavoitteena on lievittää tai poistaa asiakkaan vaikeuksia. Asiakkaan tukeminen vaikeiden aikojen tai itsensä löytämisen ja kehittämisen matkan aikana voi myös olla tavoitteena. 

Psykoterapeutti voi auttaa sinua monissa eri aiheissa. Voit tulla hänen luokseen minkä tahansa psyykkisen kivun, surun, masennuksen ja ahdistuksen lievempien muotojen, parisuhdeongelmien, stressin ja uupumuksen, traumojen, heikon itsetunnon, motivaation menettämisen, sekä itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen halun kanssa. 

asiakas online-istuntoa varten

Kuka on lyhytterapeutti 

Lyhytterapeutiksi voi myös kouluttautua eri ammattialoilta. Oman peruskoulutuksen lisäksi, lyhytterapeutti on suorittanut kattavan lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksen ja saanut siitä sertifikaatin. Lyhytterapia koulutus on noin 15 kuukautinen, vastaten noin 30-50 opintopistettä. Koulutuksia ovat monenlaisia ja niitä tarjoavat esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, kansanopistot, jne. Lyhytterapia ei ole Valviran valvoma terveydenhuollon palvelu. 

Lyhytterapian kesto on useimmiten noin 10-20 tapaamista, mutta voi myös olla lyhyempi tai pidempi kestoinen, tarpeesta riippuen. Samoin kuin psykoterapiassa, lyhytterapiassa on eri suuntauksia (esimerkiksi kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen). 

 

Milloin hakeutua lyhytterapeutin luokse 

Lyhytterapiasta voi saada apua jo muutaman tapaamisen aikana. Lyhytterapia on terapiamuoto arjen haasteisiin sekä mielenterveyden oireisiin ja ongelmiin jotka eivät ole kriisiytyneet tai kroonistuneet. Lyhytterapia toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielenterveyden edistämiseksi. Jos lyhytterapia ei ole sovelias hoitomuoto sinulle, lyhytterapeutti ohjaa sinut tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luokse. 

 

Mitä apua löydät Hedepyltä?   

Hedepyssä työskentelemme jo 10 sertifioidun asiantuntijan kanssa, ja olemme tarkastaneet jokaisen koulutuksen huolellisesti. Voit siis varata meiltä ajan varmasti laadukkaaseen nettiterapiaan

Hedepyltä löydät:

  • psykologeja 
  • psykoterapeutteja 
  • lyhytterapeutteja 

Jokaisella heistä on oma profiilinsa, josta löydät heidän todistuksensa, tutkintotodistuksensa, erikoisalansa, omat suorituksensa ja videoviestin. Voit siis olla varma, että työskentelet todellisen asiantuntijan kanssa. 

TERAPEUTTI

Suosittelemme kolmea huippu terapeuttia

Vastaamalla 19 kysymykseen löydämme yli 10 terapeutin joukosta terapeutit, jotka vastaavat parhaiten ajatuksiasi ja huoliasi.

Niiden asioiden perusteella, joista haluat puhua.
Terapian kiireellisyyden perusteella.
Sinulle sopivan terapia tyypin perusteella.