Miten terapia voi auttaa parantamaan ihmissuhteita?

Ihmissuhteet ovat tärkeä osa elämäämme. Laadukkaat ihmissuhteet vaikuttavat myönteisesti terveyteemme, vahvistavat vastustuskykyä ja vähentävät stressin kielteisiä vaikutuksia. Yksinkertaisesti sanottuna ne muodostavat suuren osan ilosta elämässämme. Siksi on tärkeää pystyä pitämään huolta ihmissuhteistamme ja tunnistaa, kun emme enää kykene selviytymään yksin niissä ilmenevistä ongelmista.

Psykoterapia, sekä yksilö- että pariterapia, voi auttaa meitä kehittämään kykyämme kommunikoida toisten kanssa ja siten vahvistaa taitojamme parisuhteessa, perheessä tai työssä.

Miltä deittailu ja suhteet näyttävät tänä päivänä?

Kaikki haluaisivat tavata uuden ihmisen ja aloittaa parisuhteen tosielämässä, mutta nykyään netin ansiosta on yhä yleisempää kehittää ihmissuhteita sosiaalisessa mediassa. Kun lähdemme kouluympäristöstä työpaikalle, mahdollisuutemme tutustua toisiimme luonnollisesti vähenevät. Nettideittailu on nykyään yleinen ja luonnollinen vaihtoehto nuoremmille sukupolville. Sen lisäksi, että voit tavata ihmisiä, joita tuskin tapaisit offline-tilanteessa, voit myös tutustua uusiin paikkoihin ja parantaa deittailutaitojasi. On tärkeää olla ennakkoluuloton, olla luottamatta liian paljon ensivaikutelmaan ja antaa mahdollisille kumppaneille mahdollisuus. Jopa luonnollisessa offline-deittailussa tunteiden kehittyminen vie aikaa. Yritä omalta osaltasi vaikuttaa luonnolliselta, optimistiselta ja  kerro selkeästi, mitä odotuksia sinulla on seurustelun suhteen. 

 

Entä jos henkilö on kaukaa kotoisin? Miten voi ylläpitää kaukosuhdetta?

Teknologia ja globalisaatio ovat tehneet kaukosuhteista paljon helpompia ja kestävämpiä kuin koskaan ennen, mutta niihin liittyy kuitenkin monia haasteita. Kaukosuhteessa on tärkeää kertoa tarpeistaan ja löytää yhdessä keinoja, miten (ja kuinka usein) kumppanit kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. On suositeltavaa suunnitella etukäteen, milloin ja missä kumppanit voivat viettää aikaa yhdessä ja milloin he ovat riippuvaisia internet-teknologiasta. On myös erittäin tärkeää puhua tulevaisuudesta ja luoda yhteinen visio, mieluiten aikatauluineen. Tämä auttaa molempia kumppaneita voittamaan esteet ja taistelemaan suhteen puolesta silloinkin, kun he ovat väsyneitä jatkuvaan toistensa kaipaamiseen ja siirtyvät kohti yhteistä elämää.

Miten käsitellä uskottomuutta? Onko uskottomuutta mahdollista antaa anteeksi parisuhteessa?

Uskottomuus on usein merkki siitä, että jokin ei toimi parisuhteessa. Sen sijaan, että päätettäisiin, kuka on tekijä ja kuka uhri, on hyödyllistä työskennellä molempien kumppaneiden ja itse suhteen parissa. Miten tämä tapahtui? Miltä suhteemme tuntuu? Mitä me koemme? Mitä uskottomuus on aiheuttanut meissä? Parisuhdeterapia tarjoaa turvallisen tilan, jossa molemmat kumppanit voivat puhua tarpeistaan, loukkauksista ja tunteistaan parisuhteessaan ja etsiä vastauksia näihin kysymyksiin. Tietoisessa pyrkimyksessä parisuhteen parantamiseen loukkaava ja uhkaava uskottomuus voidaan nähdä oireena siitä, missä suhteessa on korjattavaa, ja se voi antaa arvokkaan sysäyksen korjata ja palauttaa kumppanien välinen läheisyys ja tyytyväisyys.

uskottomuus

Meillä on parisuhdeongelmia. Miten voimme pelastaa suhteemme?

Jokainen parisuhde (olipa se minkälainen tahansa) kohtaa ennemmin tai myöhemmin parisuhdeongelmia. Ne johtuvat osapuolten erilaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta, heidän erilaisista ajatuksistaan, odotuksistaan, tarpeistaan ja mahdollisuuksistaan parisuhteessa. Yleisimpiä parisuhdeongelmia ovat erilaiset tarpeet seksin, talouden, vapaa-ajan jne. suhteen. Sen hyväksyminen, että parisuhdeongelmat voivat olla osa parisuhdetta, ja niiden hyväksyminen mahdollisuutena kehittää kumppanin tyytyväisyyttä on ensimmäinen askel kohti terveen ja toimivan parisuhteen ylläpitämistä. Toinen parisuhteen vaikeus voi olla sosiaaliset verkostot ja se, miten annamme niiden tuhota suhteemme (ei vain kumppanimme).

 

 

Milloin minun pitäisi hakeutua psykoterapeutille parisuhdeongelmien vuoksi?

On hyödyllistä hakea ammattiapua silloin, kun kumppanit kokevat, etteivät he ole tyytyväisiä tapaansa käsitellä parisuhdeongelmiaan ja -ristiriitojaan. Kun kumppanit lietsovat, syventävät tai eskaloivat konfliktia ja satuttavat toisiaan entistä enemmän, on aika hakea apua. Psykoterapeutti voi tarjota kumppaneille turvallisen ja ennen kaikkea puolueettoman lähtökohdan tarjoamalla uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja konfliktin ratkaisemiseksi. Yhtä tärkeää on, että terapeutti auttaa kumppaneita kehittämään kommunikointitaitojaan, jotta he voivat tulevaisuudessa itse käsitellä parisuhdeongelmia. 

Mistä tiedät, että on parempi erota? Miten lopettaa suhde?

On luonnollista, että parisuhteessa ilmenee turhauttavia ongelmia, muttei se automaattisesti tarkoita, että suhde pitäisi heti lopettaa. Voi kuitenkin olla esteitä, joiden kohdalla eroaminen voi olla oikea valinta. Selkeitä syitä suhteen lopettamiseen voivat olla väkivalta (fyysinen tai psyykkinen) tai toisen tai molempien osapuolten riippuvuus. Muissa tilanteissa se riippuu henkilökohtaisesta kokemuksesta. Yleisesti ottaen on kuitenkin hyvä harkita suhteen lopettamista, jos suhde ei tyydytä sinua pitkällä aikavälillä, jos se aiheuttaa sinulle henkisiä tai terveydellisiä ongelmia ja jos yleisesti ottaen tunnet, että sinulla olisi parempi olla ilman suhdetta. 

milloin erota

Miten terapia auttaa suhteen päättämisessä?

Jos sinun on vaikea tehdä päätöstä, psykoterapeutti voi auttaa sinua. Psykoterapeutti voi auttaa sinua hahmottamaan, miltä elämäsi voisi näyttää eron jälkeen, ei vain henkilökohtaisesta näkökulmasta vaan myös  taloudellisesti, sosiaalisesti ja logistisesti, ja miettiä kanssasi kaikkia mahdollisia seurauksia. Jos päätät erota, on suositeltavaa kertoa päätöksestäsi selkeästi ja kunnioittavasti. Jos teillä on lapsia tai yhteistä omaisuutta, on myös tärkeää selvittää myöhempi huoltajuus tai omaisuuksien uudelleenjako. Käynti psykoterapeutin luona voi olla tässä tapauksessa myös hyödyllistä, sillä se tarjoaa puolueettoman ilmapiirin, jossa voitte löytää molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. 

Asiakkaan tarina ja siitä miten terapia auttoi häntä:

”Aloin käydä terapiassa seitsemännen eron jälkeen. En ole koskaan ollut kovin hyvä kommunikoimaan ihmisten kanssa. Terapiassa sain selville, että vaikeuteni ihmissuhteissa johtuivat siitä, etten luottanut ihmisiin kovinkaan paljon, koska minulla oli lapsesta asti ollut vaikea suhde äitiini. Annettuani äidilleni anteeksi ja ymmärrettyäni, mistä ongelmani johtui, en enää siirrä epäluottamustani muihin.” 

Asiakkaan tarina