Psykologin, psykoterapeutin, tai lyhytterapeutin vastaanotolle?

Mitä käytännössä tarkoittaa psykologin kanssa tapaaminen? Mitä psykoterapia on? Entäs lyhytterapia? Mistä tiedän, mitä valita? Jos harkitset psykologin tai terapeutin puoleen kääntymistä, olet oikeassa paikassa.

Istunto psykologin tai terapeutin kanssa:
Ei tarvitse olla viimeinen keino hakea apua
Ei tarkoita, että sinulla on mielisairaus tai että olet saamassa diagnoosin
Voi auttaa kaikkia ihmisiä riippumatta siitä, onko heillä tunne-elämän ongelmia, vaikeita elämänmuutoksia, haluavatko he kasvaa henkilökohtaisesti vai haluavatko he vain tuntea olonsa paremmaksi.
On trendikästä


Psykologia
Psykoterapia Lyhytterapia
Aiheet ja huolet Elämänhallintaongelmat, elämän kriisitilanteet, hyvinvointikysymykset, itsetuntemus, arjen ongelmat. tukea elämään, työkaluja ja harjoitteita stressinhallintaan tai tiettyyn toistuvaan tilanteeseen Sekä lievät että syvemmät, kroonistuneet aiheet. Mielenterveyshäiriöt, juurtuneet käyttäytymismallit, traumojen käsittely, syvemmät introspektiiviset kysymykset. Arjen haasteet sekä mielenterveyden oireet ja ongelmat jotka eivät ole kriisiytyneet tai kroonistuneet.
Mihin elämän ajankohtaan keskitytään useimmiten Äskettäiset ja ajankohtaiset tapahtumat Menneet tapahtumat ja niiden vaikutus nykyhetkeen Äskettäiset ja ajankohtaiset tapahtumat
Tutkinnot / sertifikaatit Viiden vuoden yliopistokoulutuksen joka sisältää viiden kuukauden työharjoittelun. Sen lisäksi, psykologi voi suorittaa kolmen vuoden erikoistumisen Peruskoulutukseltaan usein esim. psykologeja, sairaanhoitajia, lääkäreitä, tai sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi suoritettu psykoterapiakoulutus Sertifikaatti kattavasta lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksesta
Kesto Yleisesti lyhytaikaista, mutta voi myös olla pidempi tarpeista riippuen Yleisesti pitkäkestoinen, jopa vuosia kestävä tarpeista riippuen Noin 10-20 tapaamista tarpeista riippuen

Mitä psykologin tapaaminen tarkoittaa käytännössä? 

 • Psykologi tarjoaa psykologista neuvontaa ja psykodiagnostiikkaa, eli hän kuvailee ongelmien luonnetta, kartoittaa asiakkaan vahvuuksia ja selvittää keinoja asiakkaan tilanteen parantamiseksi. 
 • Toisin kuin terapia, neuvonta on melko lyhytaikaista, jopa kertaluonteista. 
 • Psykologin vastaanotolla ei voi koskaan mennä pieleen. Psykologi voi esimerkiksi antaa tukea elämän kriisitilanteeseen tai työkaluja ja harjoitteita stressinhallintaan tai tiettyyn toistuvaan tilanteeseen. Hän ohjaa sinut tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luokse.

 

Mitä psykoterapia on?

 • Psykoterapia parantaa psykologisin keinoin eli sanan avulla, ja se on useimmiten pitkäaikaista, mutta voi myös olla lyhytaikaista tarpeista riippuen. 
 • Psykoterapia käsittelee syvään juurtuneita malleja ja diagnosoituja asioita, minkä vuoksi se vaatii pidemmän keston. Siinä keskitytään sisäisiin ajatuksiin ja tunteisiin kestävän muutoksen ja henkilökohtaisen kehityksen helpottamiseksi. Siihen voi sisältyä menneisyyden traumojen tutkimista ja niiden käsittelyä ja ratkaisemista. 
 • Psykoterapeutti auttaa sinua ymmärtämään ja käsittelemään sinun omia ajatusmalleja, tunteita, ja kuormittavia elämänkokemuksia. Tavoitteena on lievittää tai poistaa asiakkaan vaikeuksia. Asiakkaan tukeminen vaikeiden aikojen tai itsensä löytämisen ja kehittämisen matkan aikana voi myös olla tavoitteena. 
 • Psykoterapeutti voi auttaa sinua monissa eri aiheissa. Voit tulla hänen luokseen minkä tahansa psyykkisen kivun, surun, masennuksen ja ahdistuksen lievempien muotojen, parisuhdeongelmien, stressin ja uupumuksen, traumojen, heikon itsetunnon, motivaation menettämisen, sekä itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen halun kanssa. 

 

Mitä lyhytterapia on?

 • Lyhytterapian kesto on useimmiten noin 10-20 tapaamista, mutta voi myös olla lyhyempi tai pidempi kestoinen, tarpeesta riippuen. Samoin kuin psykoterapiassa, lyhytterapiassa on eri suuntauksia (esimerkiksi kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen). 
 • Lyhytterapiasta voi saada apua jo muutaman tapaamisen aikana. Lyhytterapia on terapiamuoto arjen haasteisiin sekä mielenterveyden oireisiin ja ongelmiin jotka eivät ole kriisiytyneet tai kroonistuneet. Lyhytterapia toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielenterveyden edistämiseksi. 
 • Jos lyhytterapia ei ole sovelias hoitomuoto sinulle, lyhytterapeutti ohjaa sinut tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luokse. 

 

Miten valita asiantuntija?

 • Sinun pitäisi tuntea olosi rauhalliseksi ja luottavaiseksi oikean ammattilaisen kanssa. Siksi on tavallista tutustua useisiin asiantuntijoihin prosessin alussa. Päätöksenteon helpottamiseksi on laadittu videoita terapeuttien kanssa, joiden avulla voit tutustua hieman heidän persoonallisuuteensa ennen aloittamista. On myös hyödyllistä lukea muut profiilin tiedot ja tarvittaessa tehdä yhteensopivuustesti.
 • Yhteensopivuustesti suosittelee sinulle kolme sopivinta asiantuntijaa 

 

Sopiiko Hedepy sinulle jos sinulla on erittäin huono olo ja tarvitset apua nopeasti?

 • Voit helposti varata ajan huomiseksi asiantuntijoiden profiilien kautta. Katso heidän kalenterista milloin heillä on seuraava vapaa aika. 
 • Jos tarvitset välitöntä apua, Hedepyn kautta voit mahdollisesti tavata asiantuntijan kanssa jopa 24 tunnin sisällä. Jos asiantuntijan profiilissa näkyy vihreä “online” otsikko voit päästä hänen etävastaanotolle heti. 

 

Jos kukaan asiantuntijoistamme ei ole aktiviinen juuri sinä hetkenä kuin tarvitset apua voit soittaa kriisipuhelimeen

 • Jos tunnet tarvitsevasi välitöntä apua, olet tilassa jossa voit vaarantaa itsesi tai muita, ota välittömästi yhteyttä kriisipuhelimeen numeroon 09 2525 0111 (Mieli ry:n kriisipuhelin). Saat välitöntä apua omalla äidinkielelläsi. Huomaa, että Hedepy ei ylläpidä kriisipuhelinta.